Menu
Bevásárlókocsi

Általános szerződési feltételek | CBD green

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK


1.1. A Michal Kvasnička nevében üzleti tevékenységet folytató természetes személyek üzleti feltételeit (a továbbiakban: „üzleti feltételek”), székhelye: Hlavní 97a, Opava, 747 06, azonosító száma: 04179668 (a továbbiakban: „eladó”), az 1751. cikk szerint szabályozzák. 89/2012. Sz., Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) Az eladó és egy másik természetes személy között létrejött adásvételi szerződés (a továbbiakban: adásvételi szerződés) kapcsán vagy annak alapján felmerülő kölcsönös jogai és kötelezettségei vevő ”) az eladó online áruházán keresztül. Az internetes üzletet az eladó a https://cbdgreen.hu internetes címen található weboldalon (a továbbiakban: "weboldal") üzemelteti, a weboldal felületén keresztül (a továbbiakban: "az üzlet web-felülete").

1.2. Az üzleti feltételek nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor az a személy, aki árut kíván vásárolni az eladótól, jogi személy, vagy olyan személy, aki üzleti tevékenysége vagy önálló hivatása során árucikk megrendelésekor jár el.

1.3. Az üzleti feltételektől eltérő rendelkezésekről az adásvételi szerződésben lehet megállapodni. Az adásvételi szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek a szerződési feltételek rendelkezéseivel szemben.

1.4. Az üzleti feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és az üzleti feltételek magyar nyelven készülnek. Az adásvételi szerződés magyar nyelven köthető.

1.5. A feltételek szövegét az eladó megváltoztathatja vagy kiegészítheti. Ez a rendelkezés nem érinti a feltételek és feltételek előző verziójának érvényességi ideje alatt felmerülő jogokat és kötelezettségeket.


2. FELHASZNÁLÓ SZÁMLÁJA


2.1. A vevő weboldalon történt regisztrációja alapján a vevő hozzáférhet felhasználói felületéhez. A felhasználói felületről a vevő árut rendelhet (a továbbiakban: felhasználói fiók). Ha az áruház webes felülete lehetővé teszi, a vevő regisztráció nélkül is megrendelhet árut közvetlenül az áruház webes felületéről.

2.2. A weboldalon történő regisztrációkor és árucikkek megrendelésekor a vevő köteles minden adatot helyesen és valóságosan megadni. A vevő bármilyen változás esetén köteles frissíteni a felhasználói fiókban megadott adatokat. A vevő által a felhasználói fiókban és az áru megrendelésekor megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti.

2.3. A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A vevő köteles bizalmasan kezelni a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat.

2.4. A vevő nem jogosult engedélyezni a felhasználói fiók használatát harmadik feleknek.

2.5. Az eladó törölheti a felhasználói fiókot, különösen, ha a vevő már nem használja a felhasználói fiókját, vagy ha a vevő megszegi az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeit (beleértve a feltételeket is).

2.6. A Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók esetleg nem áll rendelkezésre éjjel-nappal, különös tekintettel az eladó hardver- és szoftverberendezésének szükséges karbantartására, vagy harmadik fél hardverének és szoftverének szükséges karbantartása.


3. A VÁSÁRLÁSI MEGÁLLAPODÁS KÖVETKEZTETÉSE


3.1. Az áruház webes felületén elhelyezett áruk minden bemutatása informatív jellegű, és az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni ezen áruk vonatkozásában. A Polgári Törvénykönyv 2013. évi. évi V. törvény („Ptk.”) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

3.2. Az áruház webes felülete információkat tartalmaz az árukról, beleértve az egyes áruk árait és az áruk visszaküldésének költségeit, ha az árut jellegüknél fogva nem lehet visszaküldeni rendes postai úton. Az áruk felsorolása tartalmazza az általános forgalmi adót és az összes kapcsolódó díjat. Az áruk árai mindaddig érvényben maradnak, amíg azok megjelennek az áruház webes felületén. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó lehetőségét arra, hogy egyénileg egyeztetett feltételek mellett adásvételi szerződést kössön.

3.3. Az áruház webes felülete információkat tartalmaz az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekről is. Az áruház webes felületén felsorolt áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségek csak azokban az esetekben érvényesek, amikor az árukat a Magyar Köztársaság területén szállítják.

3.4. Áruk megrendeléséhez a vevő kitölti a megrendelés űrlapját az áruház webes felületén. A megrendelőlap különösen az alábbiakról tartalmaz információkat: a megrendelt áruk (a megrendelt árukat a vevő "beteszi" az áruház webes felületének elektronikus bevásárlókosarába) az áruk vételárának megfizetésének módja, információk a megrendelt áruk szükséges szállítási módjáról információk az áruk szállításával kapcsolatos költségekről (a továbbiakban együttesen: "megrendelés").

3.5. Mielőtt elküldené a megrendelést az eladónak, a vevő ellenőrizheti és megváltoztathatja azokat az adatokat, amelyeket a vevő a megrendelésbe bevitt, még akkor is, ha a vevő képes észlelni és kijavítani a megrendelésbe bevitt adatok hibáit. A vevő a "Megrendelés megerősítése" gombra kattintva elküldi a megrendelést az eladónak. A sorrendben felsorolt adatokat az eladó helyesnek tekinti. A megrendelés kézhezvétele után az Eladó azonnal megerősíti a vevőt a vevőnek e-mailben a felhasználói fiókban vagy a megrendelésben megadott vevő e-mail címére (a továbbiakban: "vevő e-mail címe").

3.6. A megrendelés jellegétől (árumennyiség, vételár, becsült szállítási költségek) függően az eladónak mindig joga van a vevőtől a megrendelés további megerősítését kérni (például e-mailben vagy telefonon).

3.7. Az eladó és a vevő közötti szerződéses viszony a megrendelés elfogadásának (átvételének) kézbesítéséből adódik, amelyet az eladó a vevőnek e-mailben, a vevő e-mail címére küld meg.

3.8. A vevő beleegyezik a távközlési eszközök használatába az adásvételi szerződés megkötésekor. A vevőnek az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a távközlési eszközök használatával kapcsolatban felmerült költségeit (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei) a vevő maga viseli, és ezek a költségek nem térnek el az alapdíjtól.


4. ÁRUK ÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK


4.1. Az áruk ára és az áruk adásvételi szerződés alapján történő szállításával kapcsolatos költségek a vevő az alábbiak szerint fizethet az eladónak: utánvéttel a vevő által a megrendelésben megjelölt helyen készpénz nélküli átutalás az eladó OTP Bank 11773384-25301195 számlaszámára, (a továbbiakban: az eladó számlája)

4.2. A vételárral együtt a vevő köteles megfizetni az eladónak az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket a megállapodás szerinti összegben. Eltérő rendelkezés hiányában a vételár magában foglalja az áruk szállításával kapcsolatos költségeket is.

4.3. Az eladó nem igényel kauciót vagy más hasonló fizetést a vevőtől. Ez nem érinti az Általános Szerződési Feltételek 4.6. Cikkének az áruk vételárának előre történő fizetési kötelezettségére vonatkozó rendelkezéseit.

4.4. Készpénzben történő fizetés vagy kézbesítés esetén a vételár az áru átvételét követően fizetendő. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 7 napon belül fizetendő.

4.5. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő köteles megfizetni az áru vételárát a változó fizetési szimbólummal együtt. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevőnek a vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettsége akkor teljesül, amikor a vonatkozó összeget jóváírják az eladó számláján.

4.6. Az eladónak joga van - különösen abban az esetben, ha a vevő nem nyújt további igazolást a megrendelésről (3.6. Cikk) -, hogy az áru vevőnek történő elküldése előtt a teljes vételár megfizetését követelje. A Polgári Törvénykönyv 2119. § (1) bekezdésének rendelkezései nem alkalmazandók.

4.7. Az eladó által a vevőnek nyújtott áruk árengedményei nem vonhatók össze.

4.8. Ha ez üzleti kapcsolatokban szokásos, vagy ha ezt általánosan kötelező jogi előírások írják elő, akkor az eladó adóügyi dokumentumot állít ki a vevő számára az adásvételi szerződés alapján teljesített kifizetésekről. Az eladó az áru árának kifizetése után számlát állít ki a vevő számára, és elektronikus formában elküldi a vevő elektronikus címére.


5. VISSZAVONÁS A VÁSÁRLÁSI MEGÁLLAPODÁSBÓL


5.1. A vevő tudomásul veszi, hogy a Ptk. 1837. §-ának rendelkezései szerint nem lehet elállni az árubeszerzésre vonatkozó adásvételi szerződéstől, amelyet a vevő vagy az ő kívánsága szerint módosítottak, a romlandó áruk és áruk szállítására vonatkozó adásvételi szerződéstől. , amelyet a szállítás után visszavonhatatlanul összekevertek más árukkal, a zárt csomagolású áruk szállítására vonatkozó adásvételi szerződésből, amelyet a fogyasztó eltávolított a csomagolásból és higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni, valamint a hang- vagy videofelvételek vagy a számítógépes program szállítására vonatkozó adásvételi szerződésből. eredeti csomagolás.

5.2. Ha ez nem az Általános Szerződési Feltételek 5.1. Cikkében említett eset, vagy más olyan eset, amikor az adásvételi szerződést nem lehet visszavonni, a vevőnek joga van a Polgári Törvénykönyv 1829. §-ának (1) bekezdésével összhangban tizennégy (14) napon belül elállnia az adásvételi szerződéstől. az áruk átvételétől, és abban az esetben, ha az adásvételi szerződés tárgya többféle áru vagy több rész leszállítása, ez az időszak az utolsó áruszállítás kézhezvételének napjától kezdődik. Az adásvételi szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül kell eljuttatni az eladóhoz. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vevő felhasználhatja az eladó által rendelkezésre bocsátott mintanyomtatványt, amely a feltételek mellékletét képezi. Az adásvételi szerződéstől való elállást a vevő elküldheti az eladó irodájának címére vagy az eladó e-mail címére.

5.3. Az Általános Szerződési Feltételek 5.2 pontja szerinti adásvételi szerződéstől való elállás esetén az adásvételi szerződést a kezdetektől felmondják. Az árut a szerződéstől való elállástól számított tizennégy (14) napon belül kell visszaküldeni az eladónak. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, a vevő viseli az áruknak az eladóhoz történő visszaszolgáltatásával járó költségeket, még akkor is, ha az árut jellegéből adódóan nem lehet rendes postai úton visszaküldeni.

5.4. A szerződés 5.2. Pontja szerinti elállása esetén az eladó a vevőtől kapott vételárat a vevőtől való elállástól számított tizennégy (14) napon belül visszaküldi a vevőtől kapott pénzeszközöket, ugyanúgy, mint az eladó a vevőtől. Az eladó jogosult a vevő által az áru vevő részére történő visszaküldése során vagy más módon visszajuttatott teljesítményt is visszaküldeni, ha a vevő beleegyezik, és a vevőnek nem merül fel további költsége. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles visszaadni a kapott pénzeszközöket a vevőnek, mielőtt a vevő visszaküldi az árut, vagy bebizonyítja, hogy az árut elküldte az eladónak.

5.5. Az eladó jogosult az áruknak okozott károk megtérítésének jogát egyoldalúan beszámítani a vevőnek a vételár visszatérítésére vonatkozó jogával.

5.6. Azokban az esetekben, amikor a vevőnek joga van elállni az adásvételi szerződéstől a Ptk. 1829. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az eladónak jogában áll bármikor elállni az adásvételi szerződéstől is, mindaddig, amíg az árut a vevő átveszi. Ilyen esetben az eladó indokolatlan késedelem nélkül, készpénz nélkül visszatéríti a vételárat a vevőnek, készpénz nélkül a vevő által kijelölt számlára.

5.7. Ha az áruval együtt ajándékot adnak a vevőnek, az eladó és a vevő közötti ajándékozási szerződést azzal a feltétellel kötik, hogy ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, akkor az ilyen ajándékra vonatkozó ajándékozási szerződés elveszíti hatályát, és a vevő köteles visszajuttatni ajándékot adott.


6. ÁRUK SZÁLLÍTÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSA


6.1. Ha a szállítási módot a vevő külön kérése alapján kötik meg, a vevő viseli az e szállítási móddal járó kockázatot és esetleges további költségeket.

6.2. Ha az adásvételi szerződés szerint az eladó köteles az árut a vevő által a megrendelésben megjelölt helyre szállítani, a vevő köteles az árut átadáskor átvenni.

6.3. Abban az esetben, ha a vevő részéről okokból szükséges az árut többször, vagy a megrendelésben meghatározottaktól eltérő módon szállítani, a vevő köteles megfizetni az áru ismételt leszállításával kapcsolatos költségeket, ill. egy másik kézbesítési módszerrel kapcsolatos költségek.

6.4. Az áru átvétele a fuvarozótól a vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén haladéktalanul értesíti a fuvarozót. A csomagolás megsértésének megállapítása esetén a küldeménybe való jogosulatlan belépést jelzik, a vevőnek nem kell a szállítmányt átvennie a szállítmánytól.

6.5. A felek áruszállítással kapcsolatos egyéb jogait és kötelezettségeit az eladó speciális szállítási feltételei szabályozhatják, ha azokat az eladó állítja ki.


7. HIBÁS TELJESÍTMÉNY JOGAI


7.1. A szerződéses felek hibás teljesítésből eredő jogokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a vonatkozó általánosan kötelező jogszabályok szabályozzák (különösen a Polgári Törvénykönyv 1914–1925, 2099–2177 és 2161–2144. §-ai, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992. Sz. Törvény). módosítva).

7.2. Az eladó azt válaszolja a vevőnek, hogy az áru az átvételkor hibátlan. Az eladó különösen felelős a vevő felé, hogy abban az időben, amikor a vevő átvette az árut: az áruk rendelkeznek a felek által elfogadott jellemzőkkel, és megállapodás hiányában az eladó vagy a gyártó által leírt vagy a vevő által elvárt jellemzőkkel, tekintettel az áruk jellegére és az általuk készített reklámokra az áruk alkalmasak az eladó által a használatukra kijelölt célra, vagy amelyre általában ilyen jellegű árukat használnak az áruk minőségükben vagy kivitelükben megfelelnek a szerződött mintának vagy modellnek, ha a minőséget vagy a formatervezést a szerződéses minta vagy modell szerint határozták meg az áru megfelelő mennyiségben, méretben vagy tömegben az áruk megfelelnek a jogi előírások követelményeinek.

7.3. Az Általános Szerződési Feltételek 7.2. Cikkének rendelkezései nem vonatkoznak azokra az árukra, amelyeket alacsonyabb áron adtak el olyan hibáért, amelyért alacsonyabb árat állapodtak meg, a szokásos használata által okozott kopásért, használt árukért olyan hibáért, amely megfelel az áru használatának vagy kopásának mértékének, amikor az árut a vevő átvette. , vagy ha ez az áruk jellegéből következik.

7.4. A vevő a hibás teljesítésből eredő jogokat az eladóval a telephelyének címén gyakorolja, ahol a panasz elfogadása lehetséges az eladott árukínálattal kapcsolatban, vagy a székhelyén vagy a telephelyén.

7.5. Az eladó hibás felelősségével kapcsolatos egyéb jogait és kötelezettségeit az eladó panasztételi eljárása szabályozhatja.


8. A SZERZŐDŐ FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI


8.1. A vevő az áruk teljes vételárának megfizetésével szerzi meg az áruk tulajdonjogát.

8.2. A vevő vonatkozásában az eladót semmilyen magatartási kódex nem köti az 1826. § (4) bekezdésének értelmében. e) pontja.

8.3. A fogyasztói panaszok kezelését az eladó az info@cbdgreen.hu elektronikus címen keresztül biztosítja. Az eladó a vevő panaszának rendezéséről tájékoztatást küld a vevő elektronikus címére.

8.4. A vételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezéséért Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület kizárólagosan jogosult eljárni az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén. A Budapesti Békéltető Testület internetes elérhetősége: http://bekeltet.hu/ A Budapesti Békéltető Testület elérhetősége: cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., telefon: 06-1-488-2131, Fax: 06-1-488-2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu. A http://ec.europa.eu/consumers/odr címen található online vitarendezési platform felhasználható az eladó és a vevő közötti vételek rendezésére adásvételi szerződés alapján. Békéltető Testületek elérhetősége a következő elektronikus linkre kattintva tekinthető meg: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

8.5. a fogyasztó jogosult a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni panasszal.

8.6. a fogyasztó jogosult vitarendezési eljárást kezdeményezni az Európai Unió online vitarendezési platformján, amely a következő elektronikus linkre kattintva érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók ezen fogyasztói jogvitáikat a következő elektronikus linkre kattintva megjelenő felületen keresztül beadott panasz útján rendezzék. https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show Az online vitarendezési felület használata: a fenti elektronikus linkre kattintva megnyílik az online vitarendezési platform, ahol a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére az online felületen keresztül. Bírósági eljárás kezdeményezése Szolgáltató és Vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Vásárló és a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

8.7. A vevő ezennel vállalja a körülmények változásának kockázatát a Ptk. 1765. § (2) bekezdése értelmében.


9. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME


9.1. A természetes személy vevő személyes adatainak védelmét a személyes adatok védelméről szóló, módosított 101/2000. Sz. Törvény biztosítja.

9.2. A vevő hozzájárul a következő személyes adatok kezeléséhez: név és vezetéknév, lakcím, azonosító szám, adóazonosító szám, e-mail cím, telefonszám és (a továbbiakban együttesen: "személyes adat").

9.3. A vevő beleegyezik abba, hogy az eladó feldolgozza a személyes adatokat az adásvételi szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, valamint felhasználói fiók fenntartása céljából. Hacsak a vevő nem választ más lehetőséget, beleegyezik abba, hogy az eladó feldolgozza a személyes adatokat az információk és üzleti üzenetek vevőnek történő elküldése céljából is. A személyes adatok e cikk szerinti teljes körű feldolgozásához való hozzájárulás nem feltétel, amely önmagában lehetetlenné tenné az adásvételi szerződés megkötését.

9.4. A Vevő tudomásul veszi, hogy köteles a személyes adatait (regisztráció során, felhasználói fiókjában, az áruház webes felületéről történő megrendeléskor) helyesen és őszintén közölni, és köteles indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni az Eladót a személyes adatainak bármilyen változásáról.

9.5. Az eladó felhatalmazhat egy harmadik felet arra, hogy feldolgozza a vevő személyes adatait. Az árut szállító személyeken kívül az eladó a személyes adatokat a vevő előzetes hozzájárulása nélkül nem adja át harmadik feleknek.

9.6. A személyes adatokat korlátlan ideig kezeljük. A személyes adatok feldolgozása elektronikus formában, automatizált módon vagy nyomtatott formában történik, nem automatizált módon.

9.7. A vevő megerősíti, hogy a megadott személyes adatok pontosak, és arról tájékoztatták, hogy ez a személyes adatok önkéntes megadása.

9.8. Abban az esetben, ha a vevő úgy véli, hogy az eladó vagy az adatfeldolgozó (9. cikk (5) bekezdés) személyes adatainak feldolgozását végzi, ami ellentétes a vevő magánéletének és személyes életének védelmével, vagy törvénybe ütközik, különösen, ha a személyes adatok pontatlanok a feldolgozásuk célja: kérjen magyarázatot az eladótól vagy a feldolgozótól megkövetelheti az eladótól vagy a feldolgozótól, hogy orvosolja az így kialakult helyzetet.

9.9. Ha a vevő információkat kér személyes adatainak kezeléséről, az eladó köteles megadni ezeket az információkat. Az eladónak joga van az előző mondat szerinti tájékoztatásért ésszerű fizetést követelni, amely nem haladja meg az információ szolgáltatásához szükséges költségeket.


10. KERESKEDELMI ÜZENETEK KÜLDÉSE ÉS COOKIK TÁROLÁSA


10.1. A Vevő vállalja, hogy az Eladó termékeivel, szolgáltatásaival vagy üzleti tevékenységével kapcsolatos információkat elküldi a Vevő elektronikus címére, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó kereskedelmi üzeneteket küldjön a Vevő elektronikus címére.

10.2. A vevő beleegyezik az úgynevezett cookik számítógépén történő tárolásába. Ha lehetőség van a weboldalon történő vásárlásra és az eladónak az adásvételi szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítésére úgynevezett cookik tárolása nélkül, úgy a vevő bármikor visszavonhatja az előző mondat szerinti beleegyezését.


11. SZÁLLÍTÁS


11.1. A vevőhöz eljuttatható a vevő e-mail címére.


12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


12.1. Ha az adásvételi szerződés által létrehozott kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a viszonyt a cseh jog szabályozza. Ez nem érinti a fogyasztó általánosan kötelező jogi szabályozásból eredő jogait.

12.2. Ha az Általános Szerződési Feltételek bármelyik rendelkezése érvénytelenné vagy hatástalanná válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe egy olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy eredménytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

12.3. Az adásvételi szerződést, beleértve az üzleti feltételeket is, az eladó elektronikus formában archiválja, és nem érhető el.

12.4. Az adásvételi szerződéstől való elállás mintapéldája csatolva van a feltételekhez. Az Általános Szerződési Feltételek nem promóciós dokumentum, és célja az eladó és a vevő közötti jogok és kötelezettségek szabályozása.


2020. október 1.- 1.1-es verzió

FIGYELEM
Ez a weboldal cookie-kat használ a szolgáltatások nyújtására, a hirdetések személyre szabására és a forgalom elemzésére. A webhely böngészésével elfogadja a sütik használatát, és kijelenti, hogy Ön 18 évesnél idősebb.